Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Postanowienie nr 163/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 23 w mieście Jasło
24.05.2019 więcej
Postanowienie nr 157/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 7 w mieście Jasło
22.05.2019 więcej
Postanowienie nr 142/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 16 maja 2019r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 5 w mieście Jasło
16.05.2019 więcej
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
z dnia 27 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów
na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 9
16.05.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/64/2019 z dnia 13 maja 2019 r.
w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi
obwodowych komisji wyborczych
14.05.2019 więcej
Postanowienie nr 130/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
10.05.2019 więcej
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
09.05.2019 więcej
PEŁNOMOCNICTWO DO GŁOSOWANIA
Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat
lub wyborca niepełnosprawny posiadający orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mają
prawo do głosowania przez pełnomocnika.
07.05.2019 więcej
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców
Burmistrz Miasta Jasła zawiadamia o sporządzeniu spisu
wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Parlamentu
Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 26
maja 2019 r.
07.05.2019 więcej
Postanowienie nr 125/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 26 maja 2019 r.
07.05.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się